Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy

Urząd Miasta i Gminy Wschowa

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00

BURMISTRZ
Przyjmuje interesantów w Poniedziałek 8:00 - 16:00
Urząd Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1; 67-400 Wschowa


W związku z centralizacją podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, faktury, których odbiorcą jest Urząd Miasta i Gminy we Wschowie wystawiać należy na Gminę Wschowa  według wzoru:

NABYWCA:

Gmina Wschowa

Ul. Rynek 1

67-400 Wschowa

NIP: 925-19-31-551

ODBIORCA/PŁATNIK:

Urząd Miasta i Gminy we Wschowie

Ul. Rynek 1

67-400 WschowaWYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ,NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT NA RZECZ GMINY WSCHOWA

 • 39 8669 0001 0008 7258 2000 0027
  • podatki (od nieruchomości , rolny, od środków transportu, leśny)
  • czynsze rolnicze
  • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  • opłata targowa
  • opłata miejscowa
  • opłata eksploatacyjna
  • opłata za zajęcie pasa drogowego
  • inne opłaty
 • 60 8669 0001 2011 0008 7258 0017
  • najem lokalu mieszkalnego
  • najem lokalu użytkowego
  • najem garażu,
  • najem pomieszczeń gospodarczych.
 • 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011
  • sprzedaż nieruchomości
  • użytkowanie wieczyste gruntów
  • najmy i dzierżawy
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • 80 8669 0001 2011 0012 8919 0001
  • Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe
  • Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Subwencje
  • Dotacje
 • 77 8669 0001 2011 0008 7258 0002 - mandaty
 • 66 8669 0001 2011 0008 7258 0006 - opłata parkingowa
 • 31 8669 0001 0008 7258 2000 0462 - opłata skarbowa
 • 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 - wadia z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 - wadia – sprzedaż mienia, najmy
 • 47 8669 0001 2011 0012 8919 0013 - opłaty za korzystanie z sieci wodnej i kanalizacyjnej
Ostatnio dodane
Data dodania Tytuł
2017-04-24 14:38:42 Zarządzenie Nr 45/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 24.04.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości inf. o wykonaniu budżetu na koniec I kwartału 2017
2017-04-24 12:43:32 Nowy artykuł
2017-04-24 12:31:54 Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym -termin 30 maja 2017r.
2017-04-20 09:09:48 Oświadczenia Majątkowe 2017 r. - Radni
2017-04-20 08:57:07 Oświadczenia Majątkowe 2017 r. - Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
2017-04-18 08:01:04 Zarządzenie burmistrza w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniajacym do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie, utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum
2017-04-12 13:39:28 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości kwiecień
2017-04-11 14:40:20 Sesja Nr XXVI/17 - 23.02.2017r.
2017-04-11 14:32:15 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o wydaniu decyzji z dnia 11.04.2017 r. znak: WG.RO.6220.5.2017
2017-04-11 14:24:44 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 11.04.2017 r. znak: WG.RO.6220.5.2017, w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającego się 3 naziemnych zbiorników o pojemności 6700 dm3 każdy ora
2017-04-11 13:51:04 Obwieszczenie ICP - o wydanej decyzji WG.PP.6733.16.2016
2017-04-11 13:46:47 Obwieszczenie ICP - o wszczęciu postępowania WG.PP.6733.3.2.2017
2017-04-11 13:40:28 Obwieszczenie ICP - o wszczęciu postępowania WG.PP.6733.4.2.2017
2017-04-10 10:02:26 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: „Obsługa projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa”
2017-04-07 12:53:01 Remonty cząstkowe gróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w latach 2017-2018


ADRES I KONTAKT
gmina miejsko-wiejska
woj. lubuskie, pow. wschowski
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
tel. 65 5408650
fax 65 5401340

e-mail: [email protected]
http://www.wschowa.pl

ADMINISTRATOR Damian Poźniak

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa