Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR II/10/02

UCHWAŁA NR II/10/02
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 4 GRUDNIA 2002 ROKU

w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 21 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Wschowa (ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2001 r. Nr 115, poz. 823 ze zmianą) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się następujące stałe Komisje Rady Miejskiej we Wschowie:

Komisja Budżetu i Majątku Gminnego w składzie:
1) Dworkiewicz Andrzej
2) Pawłowska Jolanta
3) Stępniak Tadeusz
4) Pabierowski Jan
5) Marciniak Elżbieta
6) Kowalczyk Jacek
7) Brzechwa Władysław
8) Kobierski Edward
9) Naskręt Andrzej
10) Stolarski Ryszard
11) Jarzyna Bogusław


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w składzie:
1) Baśczyn Franciszek
2) Kałużna Krystyna
3) Stępniak Tadeusz
4) Misiewicz Beata
5) Drzewiecki Włodzimierz
6) Grzyb Fabian
7) Kowalczyk Stanisław
8) Przybycień Wiesław
9) Brzechwa Władysław
10) Marciniak Elżbieta
11) Awsiukiewicz Bogusława


Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych w składzie:
1) Baśczyn Franciszek
2) Pawłowska Jolanta
3) Misiewicz Beata
4) Turkiewicz Antoni
5) Dworkiewicz Andrzej
6) Pabierowski Jan
7) Kiciński Jan
8) Awsiukiewicz Bogusława
9) Kowalczyk Jacek
10) Przybycień Wiesław
11) Stolarski Ryszard
12) Kobierski Edward

§ 2
Na przewodniczących Komisji powołuje się:

Komisja Budżetu i Majątku Gminnego - Jarzyna Bogusław
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - Stępniak Tadeusz
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych - Stolarski Ryszard

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-02 08:38:02 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa