Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR VII/79/03

UCHWAŁA NR VII/79/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 25 MARCA 2003 ROKU

w sprawie: określenia wzoru legitymacji radnego Rady Miejskiej we Wschowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się wzór legitymacji radnego Rady Miejskiej we Wschowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


Załącznik
do uchwały Nr VII/79/03
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 25 marca 2003 rokuWZÓR LEGITYMACJI RADNEGO
Rady Miejskiej we Wschowie
Część zewnętrzna legitymacji:
- okładka wykonana ze sztucznego tworzywa w kolorze granatowym z częścią wewnętrzną
- na pierwszej stronie okładki na środku tłoczony herb Miasta Wschowa przedstawiający podwójny krzyż Jagielloński z dwoma pierścieniami pomiędzy ramionami krzyża.

Część wewnętrzna legitymacji:
- dwie strony koloru białego
- na pierwszej stronie w górnej części w ramce napis w kolorze czarnym "MIEJSCE NA ZDJĘCIE",
- pod zdjęciem napisy w kolorze czarnym: "PODPIS POSIADACZA LEGITYMACJI", "LEGITYMACJA WAŻNA W KADENCJI 20.../20...r.",
- na drugiej stronie napisy w kolorze czarnym od górnej części w następującej kolejności: "LEGITYMACJA NR..." z kolejną numeracją legitymacji, "RADNEGO RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE", "NAZWISKO", "IMIĘ-IMIONA", "PIECZĘĆ I PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO RADY".

Rys. 1. Wzór legitymacji radnego (część zewnętrzna)


Rys. 2. Wzór legitymacji radnego (część wewnętrzna)


Rys1
Rozmiar: 38.92 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 146
Rys2
Rozmiar: 64.63 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 150

Data publikacji: 2003-07-04 08:52:25 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa