Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XI/130/03

UCHWAŁA NR XI/130/03

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2003 ROKU

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142,poz.1591 z 2001r. z późn.zm.),art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1 i ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.Nr 46,poz.543 z 2000 r.) Rada Miejska we Wschowie uchwala,co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości:
1. Lokali mieszkalnych – dla głównego najemcy:
· przy ul.Ks.A.Kostki 25a/2
· przy ul.Daszyńskiego 21/4
· przy ul.Obr.W-wy 1/1
· przy ul.Cichej 8/2
· przy ul.Herbergera 12/1
· przy ul.Boh.Westerplatte 8A/2
· przy ul.T.Kościuszki 6/4
· przy ul.Strażackiej 8/3
· w Przyczynie Dolnej 26/4
· przy ul.Cichej 1A
· przy ul.Obr.W-wy 4/2
· przy ul.K.Wielkiego 17/20
· przy ul.T.Kościuszki 18a/12
· przy ul.Ks.A.Kostki 29/5
· przy ul.T.Kościuszki 18a/22
· przy ul.Moniuszki 5/8
2. Udziału (niezabudowanego)wynoszącego 33/363 części w działce geodezyjnej 442/17 o powierzchni 0,0620 ha położonej przy ul.Wolsztyńskiej/Czereśniowej, zabudowanej segmentami garażowymi
3. Działki gruntowej niezabudowanej nr 322/1 o powierzchni 0,0547 ha przy ul.Wolsztyńskiej – bezprzetargowo - na poprawę funkcjonowania nieruchomości powstającej na działkach 321/1 i 321/2 i 322(część).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2003-09-26 12:44:14 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa