Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/148/03

UCHWAŁA NR XIII/148/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 11 GRUDNIA 2003 ROKU

w sprawie : zmian do Uchwały Nr XXXI/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Radę Miasta i Gminy Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów.

Na podstawie art.7 ust.1pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami ) uchwala co następuje :

§ 1
W Uchwale Nr XXXI/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Radę Miasta i Gminy Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów wprowadza się następujące zmiany :

w § 2 pkt3 i 4 otrzymuje brzmienie :

„3. Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie należą ulice : Lipowa, Matejki, Nowa, Kolejowa, Garbarska, Powstańców Wielkopolskich, Generała Bema, Klasztorna, Kuśnierska, Poprzeczna, Łąkowa, Obrońców Warszawy, Herbergera, Głogowska, Arcybiskupa Stablewskiego, Ratuszowa, Kościelna, Pl. Farny, Dworcowa, Towarowa, Mickiewicza, Pl. Zamkowy, Kazimierza Wielkiego, Łazienna, Bohaterów Westerplatte, Konradowska, Sportowa, Żwirki i Wigury, Strzelecka, Moniuszki, Pocztowa, Rynek, Kilińskiego, Rzeźnicka, Wałowa, Przemysłowa, Księdza Rogalińskiego, Zielony Rynek, Zielona, Czarna, Kasztanowa, Gospody, Kopernika, 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Głowackiego, Chopina, Pl. Kosynierów, Pl. Ćwiczeń, Księdza A. Kostki, Staroleszczyńska, Lwia, Kurpińskiego, Nowopolna, Krótka, Okrężna, Szymanowskiego, Osadnicza, Ogińskiego, Wieniawskiego, Aleja Konstytucji 3 Maja, Aleja PCK, Słoneczna z miasta Wschowy oraz miejscowości Łęgoń, Olbrachcice i Przyczyna Dolna z gminy Wschowa.”

„4. Do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie należą ulice : 17 Pułku Ułanów, Berwińskiego, Podgórna, Polna, Piłsudskiego, Niepodległości, Działkowa, Zakątek Kamienny, Strażacka, Paderewskiego, Pusta, Parkowa, Reymonta, Cicha, Pl.Grunwaldu, Daszyńskiego, Jasna, Kościuszki, Kamienna, Nowy Rynek, Ogrodowa, Boczna, Rzemieślnicza, Sadowa, Starowiejska, Tylna, Targowa, Wesoła, Wąska, Wolności, Wolsztyńska, Zacisze, Czereśniowa, Modrzewiowa ,Osiedle, M. Konopnickiej, Orzechowa, Wiśniowa, Jabłoniowa, Morelowa, Słowackiego, Sienkiewicza, Kraszewskiego, Sikorskiego, Osiedle Jagiellonów, 31-Stycznia, Nowe Ogrody, Jagiellońska, Zygmunta Starego, Królowej Jadwigi, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Garncarska, Jagodowa, Jałowcowa, Jeżynowa, Jodłowa, Pusta, Solna, Sosnowa, Świerkowa, Leszczynowa, Klonowa, Leśna, Malinowa z miasta Wschowy oraz miejscowości Nowa Wieś, Buczyna, Nowe Ogrody, Przyczyna Górna z gminy Wschowa.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2003-12-19 08:36:45 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa