Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/258/04

U C H W A Ł A NR XXIII/258/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 grudnia 2004 r.


w sprawie: ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 14 ust 3 i art. 14 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (1996r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 i Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943, z 1998r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268 i Nr 122 poz.1320, z 2001 r. Nr 111 poz. 1194 i Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984 i Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176 i Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 99 poz. 1001, Nr 145 poz. 1532, Nr 162 poz. 1690 i Nr 173 poz. 1808) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których dzieci w wieku 6 lat będą odbywały roczne przygotowanie przedszkolne. Sieć przedszkoli stanowią :

1. Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Wschowie,
2. Samorządowe Przedszkole Nr 3 we Wschowie,
3. Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie,
4. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Osowej Sieni,
5. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lginiu,
6. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Siedlnicy,
7. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Konradowie,
8. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łysinach.

§ 2

Obwody przedszkoli, o których mowa w § 1 pkt 1 – 3 ustala się następująco :

1. Do obwodu Samorządowego Przedszkola Nr 1 we Wschowie należą:
a) ulice na terenie miasta Wschowa:
Lipowa, Matejki, Nowa, Kolejowa, Garbarska, Powstańców Wielkopolskich, Generała Bema, Klasztorna, Kuśnierska, Poprzeczna, Łąkowa, Obrońców Warszawy, Herbergera, Głogowska, Arcybiskupa Stablewskiego, Ratuszowa, Kościelna, Pl. Farny, Dworcowa,

Towarowa, Mickiewicza, Pl. Zamkowy, Kazimierza Wielkiego, Łazienna, Bohaterów Westerplatte, Konradowska, Sportowa, Żwirki i Wigóry, Strzelecka, Moniuszki, Pocztowa, Rynek, Kilińskiego, Rzeźnicka, Wałowa, Przemysłowa, Księdza Rogalińskiego, Zielony Rynek, Zielona, Czarna, Kasztanowa, Ogińskiego, Wieniawskiego, Aleja Konstytucji 3 Maja, Aleja PCK, Słoneczna z miasta Wschowy
b) miejscowości Łęgoń i Olbrachcice.

2. Do obwodu Samorządowego Przedszkola Nr 3 we Wschowie należą:
a) ulice na terenie miasta Wschowa:
Gospody, Kopernika, 55 Pułku Piechoty Poznańskiej, Głowackiego, Chopina,
Pl. Kosynierów, Pl.Ćwiczeń, Księdza A. Kostki, Staroleszczyńska, Lwia, Kurpińskiego, Nowopolna, Krótka, Okrężna, Szymanowskiego, Osadnicza, 17 Pułku Ułanów Berwińskiego, Podgórna, Polna, Piłsudskiego, Niepodległości, Działkowa, Strażacka, Paderewskiego, Daszyńskiego,
b) miejscowość Przyczyna Dolna.

3. Do obwodu Samorządowego Przedszkola Nr 5 we Wschowie należą:
a) ulice na terenie miasta Wschowa:
Zakątek Kamienny, Pusta, Parkowa, Reymonta, Cicha, Pl.Grunwaldu, Jasna, Kościuszki, Kamienna, Nowy Rynek, Ogrodowa, Boczna, Rzemieślnicza, Sadowa, Starowiejska, Tylna, Targowa, Wesoła, Wąska, Wolności, Wolsztyńska, Zacisze, Czereśniowa, Modrzewiowa ,Osiedle, M. Konopnickiej, Orzechowa, Wiśniowa, Jabłoniowa, Morelowa, Słowackiego, Sienkiewicza, Kraszewskiego, Sikorskiego, Osiedle Jagiellonów, 31- Stycznia, Nowe Ogrody, Jagiellońska, Zygmunta Starego, Królowej Jadwigi, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Garncarska, Jagodowa, Jałowcowa, Jeżynowa, Jodłowa, Pusta, Solna, Sosnowa, Świerkowa, Leszczynowa, Klonowa, Leśna, Malinowa z miasta Wschowy
b) miejscowości Nowa Wieś, Buczyna, Nowe Ogrody, Przyczyna Górna .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2004-12-15 09:21:41 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa