Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXX/318/05 w sprawie: współdziałania Gminy Wschowa z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Regionalna

U C H W A Ł A NR XXX/ 318 /05

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie: współdziałania Gminy Wschowa z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Regionalna Platforma Cyfrowa”.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§1.

Gmina Wschowa przystępuje do współdziałania z Powiatem Krosnieńskim i Strzelecko-Drezdenckim oraz Gminami : Międzyrzecz, Trzciel, Przytoczna, Skwierzyna, Pszczew, Bledzew, Zwierzyń, Drezdenko, Stare Kurowo, Sulęcin, Skąpe, Bojadła, Babimost, Bytom Odrzański, Zielona Góra, Lubniewice, Bobrowice oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego do działań administracji samorządowej i rozwoju elektronicznych usług dla ludności pod nazwą „Regionalna Platforma Cyfrowa”.
 

§ 2.

Funkcję Lidera, koordynatora przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia będzie pełnić Powiat Krosno Odrzańskie.

§ 3.

Zakres wspólnego przedsięwzięcia i zasady finansowania oraz rozliczania określi odrębna umowa.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
 
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2005-07-05 18:10:11 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa