Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA Nr XXXIX/388/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

UCHWAŁA Nr XXXIX/388/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.32 ust.1, art.34 ust.1 pkt.3 i art.37 ust. 2 pkt.1, pkt. 5 i pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości stanowiących mienie gminne:

1. Działek gruntu dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie – bezprzetargowo:
1) działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 489/4, 490/5, 501/5 o łącznej powierzchni 0,7982 ha położonych przy ul.Kamiennej
2) działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 490/6, 491/1, 565/6 o łącznej powierzchni 0,3661 ha położonych przy ul.Wolsztyńskiej
3) działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1011/3 o powierzchni 0,0820 ha położonej przy ul.Sikorskiego
4) działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 376/32 o powierzchni 0,1415 ha położonej przy ul.Jagiellońskiej/Osiedlowej
5) działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1028/18 o powierzchni 0,1006 ha położonej przy ul.Bocznej.

2. Działki zabudowanej częścią budynku oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 869 o powierzchni 0,0180 ha położonej we Wschowie przy ul.T.Kościuszki – bezprzetargowo - na poprawę funkcjonowania sąsiedniej nieruchomości usytuowanej na działkach nr 870 i nr 871.

3. Lokali mieszkalnych, usytuowanych we Wschowie, bezprzetargowo - głównym najemcom:
1) przy ul.Niepodległości 8/1
2) przy ul.Daszyńskiego 21/6
3) przy ul.Kilińskiego 15/1
4) przy ul.T.Kościuszki 18a/17
5) przy Placu Grunwaldu 7/7
6) przy ul.Rynek 15/1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2006-04-04 09:00:43 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa