Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIII/419/06 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

UCHWAŁA NR XLIII/419/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 września 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn. zm.), art.34 ust.1 pkt.3, art.37 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości stanowiących mienie gminne:
1. Lokali mieszkalnych, usytuowanych we Wschowie, bezprzetargowo – głównym
najemcom:
• przy ul.Obrońców Warszawy 20/3
• przy ul.Lipowej 8/5
• przy ul.Niepodległości 14/6
• przy ul.Niepodległości 31/8
• przy ul.Powstańców Wlkp. 7/1
• przy Placu Grunwaldu 9/1.
2. Działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 279 o powierzchni 950 m2 położonej w Siedlnicy – w drodze przetargu.
3. Działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 44 o powierzchni 500 m2 położonej w Łysinach – w drodze przetargu.
4. Działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 45 o powierzchni 500 m2 położonej w Łysinach – w drodze przetargu.
5. Działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 47 o powierzchni 500 m2 położonej w Łysinach – w drodze przetargu.
6. Działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 128 o powierzchni 3100 m2 położonej w Osowej Sieni – w drodze przetargu.
7. Działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 174 o powierzchni 500 m2 położonej w Osowej Sieni – w drodze przetargu.
8. Działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 175 o powierzchni 500 m2 położonej w Osowej Sieni – w drodze przetargu.
9. Działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 112/4 o powierzchni 4900 m2
w położonej w Kandlewie – w drodze przetargu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2006-09-17 09:07:40 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa