Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR II/5/06 w sprawie: powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.

UCHWAŁA NR II/5/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie: powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z §16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Wschowa (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2004r. Nr 9, poz. 158 i 159) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1 Powołuje się następujące składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie:

1. Komisja Budżetu i Majątku Gminnego w składzie:
1) Awsiukiewicz Bogusława
2) Brzechwa Władysław
3) Grzyb Fabian
4) Jarzyna Bogusław
5) Kowalczyk Jacek
6) Kowalczyk Stanisław
7) Miśkiewicz Ryszard
8) Pawłowska Jolanta
9) Sobczuk Tadeusz
10) Stasiak Tomasz
11) Tlałka Barbara

2. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w składzie:
1) Awsiukiewicz Bogusława
2) Baśczyn Franciszek
3) Brzechwa Władysław
4) Czopek Krzysztof
5) Drzewiecki Włodzimierz
6) Kowalczyk Stanisław
7) Kuryłło Wojciech
8) Mazur Mariusz
9) Sobczuk Tadeusz
10) Stocki Roman

3. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych w składzie:
1) Czopek Krzysztof
2) Dworkiewicz Andrzej
3) Grzyb Fabian
4) Kotowski Witold
5) Kowalczyk Jacek
6) Kuppe Czesław
7) Kuryłło Wojciech
8) Mazur Mariusz
9) Miśkiewicz Ryszard
10) Pawłowska Jolanta
11) Stocki Roman
12) Tkacz Łukasz
13) Tlałka Barbara

§ 2 Na przewodniczących Komisji powołuje się:

1. Komisji Budżetu i Majątku Gminnego – Bogusławę Awsiukiewicz

2. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - Włodzimierza Drzewieckiego

3. Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych - Wojciecha Kuryłłę

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KowalczykData publikacji: 2006-12-08 07:56:23 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa