Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR VIII/ 68 /07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/154/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.


UCHWAŁA NR VIII/ 68 /07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 kwietnia 2007 r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/154/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.

Na podstawie art. 18 ust.1, art.40 ust. 2 pkt 3 i art.41 ust.1 , art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz U. z 2001r. Nr 142 poz.1591. z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XIII/154/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe §3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ustala się miesięczne minimalne stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu:

-- * tabelka w załączniku * --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady
Miejskiej

Fabian Grzyb


tabela_oplat
Rozmiar: 52.72 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 149
Uchwala_Nr_8,68,07-zmiana_uchwaly_13,154,03
Rozmiar: 36.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 153

Data publikacji: 2007-05-10 07:40:16 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa