Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR X/76/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

UCHWAŁA NR X/76/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.34 ust.1 pkt.3 , art.37 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na zbycie bezprzetargowo-głównym najemcom, lokali mieszkalnych we Wschowie:
• przy ul.Niepodległości 9/3
• przy ul.T.Kościuszki 24/4
• przy ul.Ks.A.Kostki 7/4
• przy ul.Wolsztyńskiej 12/3
• przy ul.Piłsudskiego 4/2
• przy ul.Powst.Wlkp.3
• przy ul.Niepodległości 10/8
• przy ul.Głogowskiej 10/5
• przy ul.Strażackiej 1/3
• przy ul.Strazackiej 6/1
• przy ul.Garbarskiej 9/7
• przy ul.Westerplatte 2/10.

2. Wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu- lokalu użytkowego o powierzchni 91,61 m2
położonego przy ul.Kilińskiego 2 we Wschowie-z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny.

3. Wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej we Wschowie u zbiegu ulic: Garbarska/Moniuszki, usytuowanej na działce 1681 o powierzchni 4561 m2.


§ 2

Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb
Data publikacji: 2007-09-07 09:02:27 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa