Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIV/108/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne

UCHWAŁA NR XIV/108/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 2007 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261,poz.2603
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1.Wyraża zgodę na zbycie bezprzetargowo-głównym najemcom lokali mieszkalnych:
1)położonych we Wschowie:
-przy ul.Boh.Westerplatte 12/4 -przy ul.Berwińskiego 3/3
-przy ul.Berwińskiego 9/1 -przy ul.Berwińskiego 11/4
-przy ul.Daszyńskiego 15/3 -przy ul.Daszyńskiegpo 21/5
-przy ul.Dworcowej 2/7 -przy ul.Garbarskiej 4/1
-przy ul.Garbarskiej 4/2 -przy ul.Herbergera 10/3
-przy ul.Herbergera 14/4 -przy ul.K.Wielkiego 13/10
-przy ul.K.Wielkiego 17/11 -przy ul.Konradowskiej 3/4
-przy ul.Kopernika 3/1 -przy ul.Kopernika 6/3
-przy ul.Kopernika 10/3 -przy ul.Kopernika 10/5
-przy ul.Ks.A.Kostki 30/4 -przy ul.T.Kościuszki 5/9
-przy ul.T.Kościuszki 20/10 -przy ul.T.Kościuszki 22/3
-przy ul.T.Kościuszki 24/1 -przy ul.T.Kościuszki 24/2
-przy ul.T.Kościuszki 24/3 -przy ul.Mickiewicza 5a/3
-przy ul.Mickiewicza 6/5 -przy ul.Niepodległości 10/5
-przy ul.Niepodległości 26/3 -przy ul.Niepodległości 39/1
-przy ul.Ogrodowej 2b/9 -przy Placu Grunwaldu 9/4
-przy ul.Podgórnej 5/1 -przy ul.Powst.Wlkp.4/3
-przy ul.Ratuszowej 2/13 -przy ul.Rynek 5/4
-przy ul.Rynek 12/4 -przy ul.Rzemieślniczej 3/10
-przy ul.Daszyńskiego 23a/1 -przy ul.Rynek 14/2
-przy ul.Niepodległości 31/3 -przy ul.Rynek 15/2
-przy ul.T.Kościuszki 7/9 -przy ul.Berwińskiego 5/3
-przy ul.Berwińskiego 7/6 -przy ul.Daszyńskiego 20a/3
2)lokalu mieszkalnego położonego w Osowej Sieni 46/3
3)lokalu mieszkalnego położonego w Siedlnicy 86/4.
2.Wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu następujących nieruchomości:
1) działki położonej we Wschowie przy ul.Nowopolnej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 2191/2 o powierzchni 1049 m2;
2) działki położonej w Przyczynie Dolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 179/2
o powierzchni 7500 m2.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2007-10-04 08:26:54 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa