Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A Nr XV/121/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne

U C H W A Ł A Nr XV/121/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 października 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami),
w związku z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie bezprzetargowo- głównym najemcom lokali mieszkalnych
położonych we Wschowie:

1.przy ul.Daszyńskiego 4b/1 19. przy ul. K.Wielkiego 9/7
2.przy ul.Daszyńskiego 4b/3 20. przy ul. Niepodległości 35/1
3.przy ul.Daszyńskiego 15/1a 21. przy ul. Rynek 14/13
4.przy ul.Herbergera 14/3 22. przy Placu Grunwaldu 7/7
5.przy ul.K.Wielkiego 16/5
6.przy ul.K.Wielkiego 16/5a
7.przy ul.Konradowskiej 3/3
8.przy ul.Ks.A.Kostki 4/3
9.przy ul.Ogrodowej 2/9
10.przy Placu Grunwaldu 7/3
11.przy Placu Zamkowym 6/3
12.przy ul.Niepodległości 47/4
13.przy ul.Rynek 9/2
14.przy ul.Rynek 10/1
15.przy ul.Rynek 12/1
16.przy ul.Rynek 13/5
17.przy ul.Westerplatte 2/9
18.przy ul.Zielony Rynek 4/8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2007-11-06 08:42:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa