Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVI/131/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

UCHWAŁA NR XVI/131/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 listopada 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1, ust.2 pkt.1 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku nr 261,poz.2603
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości stanowiących mienie gminne:
1.Lokali mieszkalnych – bezprzetargowo- głównym najemcom:
a)położonych we Wschowie:
przy ul.Dworcowej 4/7
przy ul.Garbarskiej 9/1
przy ul.Garbarskiej 9/6
przy ul.Kopernika 6a/11
przy ul.K.Wielkiego 9/7
przy ul.K.Wielkiego 17/22
przy ul.Mickiewicza 5/1
przy ul.Mickiewicza 7a/3
przy ul.Niepodleglości 14/5
przy ul.Niepodległości 35/1
przy ul.Niepodległości 41/1
przy ul.Obr.W-wy 32a/4
przy Placu Grunwaldu 7/7
przy ul.Powst.Wlkp.6/1
przy ul.Ratuszowej 2/9
przy ul.Rynek 14/13
przy ul.Wolsztyńskiej 19a/4a
b) w Tylewicach 9c/3.
2.Działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 54/4 o powierzchni 6300 m2
położonej w Kandlewie w drodze przetargu.
3.Działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 786/8 o powierzchni 83 m2
położonej we Wschowie (na zapleczu ul.Paderewskiego)-bezprzetargowo- na poprawę
funkcjonowania sąsiedniej nieruchomości położonej na działce nr 788.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2007-12-10 08:44:40 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa