Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XX/166/08 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.

U C H W A Ł A NR XX/166/08
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 14 lutego 2008 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.


Pełna treść uchwały znajduje się w załącznikach.
Tekst uchwały dostępny jest w formatach .doc oraz .pdf.
Rysunki planu dostępne są w formacie .pdf.


Uchwala_Nr_20,166,08_-_Miejscowy_Plan_Zag._miasta_Wschowy
Rozmiar: 4 678.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 573
Uchwala_Nr_20,166,08_-_Miejscowy_Plan_Zag._miasta_Wschowy
Rozmiar: 2 032.83 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 902
Uchwala_Nr_20,166,08_-_zalacznik_nr_1_-_m.pl.z._Wschowa
Rozmiar: 3 891.89 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 625
Uchwala_Nr_20,166,08_-_zalacznik_nr_2_-_m.pl.z._Wschowa
Rozmiar: 1 473.39 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 492
Uchwala_Nr_20,166,08_-_zalacznik_nr_3_-_m.pl.z._Wschowa
Rozmiar: 359.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 10574
Uchwala_Nr_20,166,08_-_zalacznik_nr_3_-_m.pl.z._Wschowa
Rozmiar: 238.18 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 571
Uchwala_Nr_20,166,08_-_zalacznik_nr_4_-_m.pl.z._Wschowa
Rozmiar: 33.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 221
Uchwala_Nr_20,166,08_-_zalacznik_nr_4_-_m.pl.z._Wschowa
Rozmiar: 30.34 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 334

Data publikacji: 2008-03-11 10:39:39 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa