Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXV/204/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.


U C H W A Ł A NR XXV/204/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na zbycie bezprzetargowo-głównym najemcom lokali mieszkalnych położonych we Wschowie:
- przy ul.Daszyńskiego 13a/2
- przy ul.Daszyńskiego 23/4
- przy ul.Konradowskiej 3a/1
- przy ul.Niepodległości 6/2
- przy ul.Ogrodowej 2b/1
- przy ul.Ks.A.Kostki 30/7
- przy ul.Niepodległości 35/4
- przy ul.Berwińskiego 13/5
- przy ul.Ks.A.Kostki 20/7

2. Wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu działek gruntu położonych we Wschowie przy ul.Zacisze - przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą:
- działka nr 406/1 o powierzchni 732 m2;
- działka nr 406/2 o powierzchni 813 m2;
- działka nr 406/3 o powierzchni 812 m2;
- działka nr 406/4 o powierzchni 836 m2;
- działka nr 406/5 o powierzchni 841 m2;
- działka nr 406/6 o powierzchni 551 m2;
- działka nr 406/7 o powierzchni 818 m2;
- działka nr 406/8 o powierzchni 818 m2;
- działka nr 406/9 o powierzchni 818 m2;
- działka nr 406/10 o powierzchni 723 m2.

3. Wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu działek gruntu położonych w Wygnańczycach:
- działka nr 141/1 o powierzchni 3048 m2;
- działka nr 141/2 o powierzchni 3006 m2;
- działka nr 141/3 o powierzchni 3035 m2;
- działka nr 141/4 o powierzchni 2752 m2.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2008-07-09 08:12:23 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa