Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXVI/218/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne

U C H W A Ł A NR XXVI/218/08
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 lipca 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami),
w związku z art.34 ust.1 pkt.3, art.37 ust.1 i ust.2 pkt.1 i pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej Strefę
Aktywności Gospodarczej, położoną we obrębie miasta Wschowa w drodze przetargu.
1)Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych wchodzących w skład Strefy Aktywności
Gospodarczej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2.Wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
we Wschowie przy ul.Zacisze złożonej z następujących działek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi:349/2, 313/3,373/3 i 374/1 o łącznej powierzchni 0,4669 ha.

3.Wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego we Wschowie
przy ul.Bohaterów Westerplatte 12/3.

4.Wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu lokalu (złożonego z 1 pokoju i wc) o powierzchni
9,26 m2 położonego we Wschowie w budynku mieszkalnym przy ul.Obrońców Warszawy nr 5.

5.Wyraża zgodę na zbycie bezprzetargowo- głównym najemcom lokali mieszkalnych położonych
we Wschowie:
- przy ul.Daszyńskiego 21/2
- przy ul.Mickiewicza 5a/2.

6. Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji
gruntów numerem 1264/36 o powierzchni 169 m2 położonej we Wschowie przy ul.
Szymanowskiego - bezprzetargowo – na poprawę zagospodarowania nieruchomości
przyległej położonej na działce nr 1295/5 .


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej


Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_26,218,08_-_zbycie_nieruchomosci_z_zalacznikiem
Rozmiar: 67.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 189

Data publikacji: 2008-09-23 08:33:00 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa