Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/222/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne

UCHWAŁA NR XXVII/222/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1,ust.2 pkt.1 i pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.u. z 2004 roku Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/29 o powierzchni 42 m2 położonej przy ul.Wolsztyńskiej we Wschowie.
2. Wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej numerem 2191/3
o powierzchni 196 m2 położonej przy ul.Nowopolnej we Wschowie.
3. Wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej numerem 366/18
o powierzchni 6278 m2 położonej w Tylewicach.
4. Wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej numerem 100/2
o powierzchni 4991 m2 położonej w Tylewicach.
5. Wyraża zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej części strychu o powierzchni 8,52 m2,
stanowiącej lokal niesamodzielny położonego przy ul.Rynek 7-na poprawę funkcjonowania istniejącego lokalu mieszkalnego.
6. Wyraża zgodę na zbycie bezprzetargowo-głównym najemcom lokali mieszkalnych położonych we Wschowie oraz Osowej Sieni:
- przy ul.Głogowskiej 5/1
- przy ul.K.Wielkiego 20/5
- przy ul.Berwińskiego 3/5
- przy ul.Niepodległości 29/2
- przy ul.Ks.A.Kostki 6/2
- przy ul.Ogrodowej 2a/5
- przy ul.Ogrodowej 2/3
- przy ul.Niepodległosci 12/1
- przy ul.Obrońców Warszawy 7/6
- przy ul.Kopernika 6/6
- przy ul.Boh.Westerplatte 8/3
- w Osowej Sieni 82/2
- w Osowej Sieni 47/2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2008-09-23 08:42:46 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa