Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXV/283/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych.

UCHWAŁA NR XXXV/283/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1 i ust.2 pkt.1,art.67 ust.1 i ust.2 pkt.1, art.68 ust.1 pkt.7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie bezprzetargowo- głównym najemcom następujących lokali
mieszkalnych położonych we Wschowie:

1)przy ul.Gospody 2/11
2)przy ul.T.Kościuszki 16/4
3)przy ul.Ks.A.Kostki 20/2.

2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty:
-w wysokości 90% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, o których mowa w § 1 ust.1 pkt.1-3
niniejszej uchwały zbywanych na rzecz najemców.

3. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty:

1) w wysokości 90% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych:
-Niepodległości 36/1
-Niepodległości 31/3
-Ratuszowa 4/1
-T.Kościuszki 38/1
-Berwińskiego 11/1
-Nowa 12/4
-T.Kościuszki 7/6
-Herbergera 14/3
-Herbergera 14/4
-T.Kościuszki 7/3
-Niepodległości 35/4
-Rynek 15/3
-Głogowska 15/5
-Rzeźnicka 1/3
-Garbarska 9/7
-ks.A.Kostki 30b/1
-ks.A.Kostki 34/4
-Obr.W-wy 12/1
-Rynek 8/1
-Niepodległości 28/2
-Niepodległości 29/2
-Niepodległości 14/2
-Niepodległości 41/1
-Daszyńskiego 21/2
-Daszyńskiego 23/2
-Daszyńskiego 20/8
-Daszyńskiego 9/1a
-Głogowska 5/1
-Berwińskiego 13/5
-Berwińskiego 3/5
-Berwińskiego 3/2
-Ogrodowa 2a/5
-Cicha 4/2
-Ogrodowa 2/3
-Plac Grunwaldu 11/3
-Siedlnica 86/1
-Obr.W-wy 7/6
-Obr.W-wy 4/6
-Obr.W-wy 32a/4
-Ks.A.Kostki 18/1
-Konradowska 3a/1

2) w wysokości 70% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych:

-Osowa Sień 82/2
-Osowa Sień 46/3
-Osowa Sień 46/4
-Wschowa, ul.Nowa 10/2
-Daszyńskiego 27a/2
-Lgiń 83a
-Przyczyna Dolna 56/1
-Wschowa, ul.Ks.A.Kostki 6/2.

4. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu lokali mieszkalnych położonych we Wschowie
przy ul.Ks.A.Kostki nr 9:
 lokal nr 5 o powierzchni 41,10 m2
 lokal nr 6 o powierzchni 50,93 m2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-05-05 14:39:54 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa