Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXVIII/313/09 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/304/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa ...

UCHWAŁA NR XXXVIII/313/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 czerwca 2009r.


w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/304/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2010 na realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Na podstawie art.18 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 2 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXXVII/304/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa środków finansowych na rok 2010 na realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:
§ 2 otrzymuje brzmienie:
„Środki finansowe na realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna” zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej w załączniku dotyczącym Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Całkowity koszt zadania wynosi 5 723 891zł. Inwestycja zostanie rozłożona na lata 2008-2011, planowany termin zakończenia – wrzesień 2011.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-12-01 12:10:47 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa