Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLI/330/09 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego we Wschowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielopolskim na Uchwałę Nr XXI/176/08 ...

UCHWAŁA NR XLI/330/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 września 2009r.

w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego we Wschowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielopolskim na Uchwałę Nr XXI/176/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalania opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa, w części obejmującej § 2 pkt 1 tej uchwały.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 54 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Miejska we Wschowie wnosi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim odpowiedź na skargę Prokuratora Rejonowego we Wschowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielopolskim na uchwałę nr XXI/176/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalania opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa, w części obejmującej § 2 pkt 1 tej uchwały.
2. Rada Miejska we Wschowie uwzględnia skargę, o której mowa w ust. 1 w całości.
3. Odpowiedź na skargę, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej we Wschowie, zobowiązując go do przekazania skargi wraz z aktami sprawy i niniejszą uchwałą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 3

Udziela się pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu –Dariuszowi Płociniczakowi do reprezentowania Rady Miejskiej we Wschowie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_41_330_09_-_odpow._na_skarge_oplaty_za_swiadczenia_przedszkole_Zalacznik
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 642

Data publikacji: 2009-12-01 13:25:17 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa