Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIV/358/09 w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

UCHWAŁA NR XLIV/358/09

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami),w związku
z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1,ust.2 pkt.1 i 6 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 roku Nr 261,poz.2603
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym-głównemu najemcy lokali mieszkalnych
położonych we Wschowie:

1) przy ul.Głogowskiej 9/1
2) przy ul.Niepodległości 28/1
3) przy ul.T.Kościuszki 5/4
4) przy ul.Nowej 12/9
5) przy ul.Rynek 2/1
6) przy ul.Niepodległości 26a/1
7) przy ul.Podgórnej 5/2.

2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty :
1) w wysokości 90% od ceny sprzedaży lokali wymienionych w pkt.1, ppkt. 1-7
2) w wysokości 95% dla lokali położonych: w Siedlnicy 86/1, w Siedlnicy 86/4, lokali
położonych we Wschowie: przy ul.Garbarskiej 9/1, przy ul.Garbarskiej 9/2, przy
ul.Garbarskiej 9/6 i przy ul.Garbarskiej 9/7.

3. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego o powierzchni 21,40 m2
położonego we Wschowie przy ul.Pocztowej 6/1a.

4. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym -pomieszczenia o powierzchni 22,04 m2
-na poprawę funkcjonowania lokalu mieszkalnego własnościowego przy ul.Pocztowej 6/2 we
Wschowie.

5. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntu oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1264/33 o powierzchni 598 m2 - na poprawę funkcjonowania nieruchomości
gruntowej zabudowanej położonej na działce 1261/2 u zbiegu ulic: Kurpińskiego i Chopina we
Wschowie.

6. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym :
1) działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 246/6 o powierzchni 0,5000 ha położonej
w Dębowej Łęce;
2) działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 515/1 o powierzchni 0,1600 ha położonej
w Lginiu ,przekazanej w trwały zarząd dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wschowa;
3) działek gruntu położonych w rejonie ulicy Leśnej we Wschowie-przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
1) nr 92/54 o powierzchni 791 m2;
2) nr 92/55 o powierzchni 839 m2;
3) nr 92/56 o powierzchni 808 m2;
4) nr 92/57 o powierzchni 728 m2;
5) nr 92/58 o powierzchni 966 m2;
6) nr 92/59,95/7 i 96/7 o łącznej powierzchni 1585 m2;
7) nr 92/60 o powierzchni 752 m2;
8) nr 92/61 o powierzchni 655 m2;
9) nr 92/62,95/5 i 96/4 o łącznej powierzchni 638 m2;
10) nr 92/66,101/10.100/1,96/6 i 95/6 o łącznej powierzchni 1049 m2;
11) nr 101/11, 100/2 i 113/4 o łącznej powierzchni 1045 m2;
12) nr 96/5 i 100/4 o łącznej powierzchni 628 m2;
13) nr 100/3 o powierzchni 840 m2;
14) nr 96/9 i 101/7 o łącznej powierzchni 1191 m2;
15) nr 96/10 i 101/5 o łącznej powierzchni 1138 m2;
16) nr 96/11 i 101/3 o łącznej powierzchni 1114 m2;
17) nr 101/8 i 114/1 o łącznej powierzchni 1100 m2;
18) nr 101/6 ,114/7 i 115/1 o łącznej powierzchni 963 m2;
19) nr 101/4 i 115/3 o łącznej powierzchni 1054 m2;
20) nr 112/2 i 113/1 o łącznej powierzchni 574 m2;
21) nr 112/3 i 113/2 o łącznej powierzchni 718 m2;
22) nr 112/4 i 113/3 o łącznej powierzchni 1090 m2;
23) nr 113/5 i 114/3 o łącznej powierzchni 1611 m2;
24) nr 113/6 i 114/4 o łącznej powierzchni 1325 m2;
25) nr 114/5 o powierzchni 1149 m2;
26) nr 114/8 i 115/2 o łącznej powierzchni 910 m2;
27) nr 115/5 o powierzchni 1131 m2;
28) nr 115/9 i 137/5 o łącznej powierzchni 920 m2;
29) nr 115/10 i 137/6 o łącznej powierzchni 806 m2;
30) nr 137/4 o powierzchni 874 m2;
31) nr 137/7 o powierzchni 911 m2;
32) nr 137/3 o powierzchni 911 m2;
33) nr 137/8 o powierzchni 920 m2;
34) nr 137/2 i 116/4 o łącznej powierzchni 948 m2;
35) nr 137/9 i 116/5 o łącznej powierzchni 935 m2;
36) nr 116/3 o powierzchni 983 m2;
37) nr 116/6 o powierzchni 946 m2;
38) nr 116/2 i 117/3 o łącznej powierzchni 933 m2;
39) nr 116/7 i 117/4 o łącznej powierzchni 958 m2;
40) nr 117/2 i 118/4 o łącznej powierzchni 953 m2;
41) nr 117/5 i 118/5 o łącznej powierzchni 969 m2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-01-08 10:06:57 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa