Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLVIII/401/10 w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 29 stycznia 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

UCHWAŁA NR XLVIII/401/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 25 marca 2010r.w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 29 stycznia 2010r. na działalność Burmistrza Miasta
i Gminy Wschowa.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt.3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z późn. zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 29 stycznia 2010r. złożonej przez (...), przekazanej w dniu 1 marca 2010r. przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, dotyczącej nadania nazwy ulicy i numeru porządkowego nieruchomości położonej we Wschowie w rejonie ulicy Czereśniowej działka nr 93/4 i 93/7, uznaje się skargę za bezzasadną.

2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Data publikacji: 2010-04-06 12:01:09 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-05-23 07:33:15 Usunięto załącznik: Uchwala_Nr_48_401_10_-_rozpatrzenie_skargi_Kostka-Twor (Uchwala_Nr_48_401_10_-_rozpatrzenie_skargi_Kostka-Twor.doc) Maria Wilczak
2013-05-23 07:34:39 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XLVIII/401/10 w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 29 stycznia 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa. (Uchwala_Nr_48_401_10_-_rozpatrzenie_skargi[1951x1].doc) Maria Wilczak
2013-05-23 07:35:32 Usunięcie danych osobowych z uchwały Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa