Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/112/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

                                                                      UCHWAŁA  NR XIII/112/11

                                                                           

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia  29 września 2011r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny

                    nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 34 ust.1 pkt 3,  art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 67, art. 68 ust.1 pkt 7 , ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych we Wschowie i udzielenie 90 % bonifikaty przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa:

 

1.      przy ul. Arc. Stablewskiego 3/24

2.      przy ul. Gospody 2/12

3.      przy ul. Głogowskiej 15/2

4.      przy ul. Ks.A.Kostki 26/2.

 

§ 2

 

Warunkiem udzielenia 90% bonifikaty , o której mowa w § 1 jest :jednorazowa zapłata ceny nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność i usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku liczącym powyżej dwóch lokali mieszkalnych.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy we Wschowie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                 Rady Miejskiej

 

                                                                                            Franciszek Baśczyn


Data publikacji: 2011-11-07 08:35:17 (524 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 08:36:56 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIII/112/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. (Uchwała_Nr_13,112,11_-_zbycie_nieruchomości[2774x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa