Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gminnej dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

UCHWAŁA NR XIII/113/11

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia  29 września 2011r.

 

 

w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gminnej dla samorządowej instytucji kultury
                    pod nazwą Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a i lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie z dniem 01 października 2011 r. mienia gminnego na czas nieokreślony z przeznaczeniem na działalność kulturalno-sportową dla Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie obejmującego nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 584/3 o powierzchni 0,4845 ha, położoną w obrębie Lgiń,  zapisaną w księdze wieczystej KW nr ZG1W/00020935/1.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                     Rady  Miejskiej

 

                                                                                                 Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 


Data publikacji: 2011-11-07 08:37:10 (656 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 08:38:38 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gminnej dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. (Uchwała_Nr_13 Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa