Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/124/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

UCHWAŁA  NR XIII/124/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 września 2011 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych   
                      finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 516.768,00   zł. (słownie: pięćset szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań:

1.       Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna w wysokości  342 300,00.

2.       Utworzenie wielozadaniowego ośrodka społeczno - kulturalnego w Wygnańczycach
w wysokości 174 468,00.

 

§ 2

 

Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umowami o przyznanie pomocy zawartymi z Samorządem Województwa Lubuskiego.

 

§ 3

 

Zabezpieczeniem  spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

 

                                                                            § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn


Data publikacji: 2011-11-07 09:12:31 (599 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:15:16 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIII/124/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Uchwa Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa