Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/125/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: przystąpienia Gminy Wschowa do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”.

UCHWAŁA NR   XIII/125/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 września 2011r.

 

w sprawie: przystąpienia Gminy Wschowa do Stowarzyszenia „Aglomeracja

                    Zielonogórska”.

 

 

            Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

 

                                                            § 1

 

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Wschowa do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska” na zasadach określonych w projekcie statutu stowarzyszenia.

 

                                                            § 2

 

Wyznacza się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa jako przedstawiciela Gminy Wschowa na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska” oraz upoważnia się go do zatwierdzenia ostatecznej wersji statutu Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska” w związku z rejestracją stowarzyszenia.

 

                                                             §  3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

                                                             § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                          Przewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej

 

                                                                                         Franciszek  Baśczyn


UCHWAŁA NR XIII/125/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: przystąpienia Gminy Wschowa do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”.
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2011-11-07 09:16:36
Ilość pobrań: 175
projekt statutu Aglomeracja Zielonogorska
Rozmiar: 124.50 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:16:59
Ilość pobrań: 258

Data publikacji: 2011-11-07 09:15:52 (541 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:16:36 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIII/125/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: przystąpienia Gminy Wschowa do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”. (Uchwała_Nr_13,125,11_-_przystąpienia_do_Stowarzyszenia_Aglomeracja_Zie Marcin Malanowski
2011-11-07 09:16:59 Dodano załącznik: projekt statutu Aglomeracja Zielonogorska (Uchwała_Nr_13,125,11_-_projekt_statutu_Aglomeracja_Zielonogorska[2787x2].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa