Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XIV/127/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011 roku w sprawie : wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie.

U C H W A Ł A  NR XIV/127/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 27 października 2011 roku

 

 

w sprawie : wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie.

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 160  
§ 1 ustawy  z dnia  27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W wyniku tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, na kadencję 2012-2015 wybrani zostali :

 

  1. Gałka Józef
  2. Tkacz Ewa Halina
  3. Molińska Renata Raisa
  4. Słodyka-Kozłowska Agnieszka
  5. Tlałka Barbara Halina
  6. Tarka Krzysztof

 

§ 2

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 

 

 


Data publikacji: 2011-11-07 09:19:45 (518 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:20:29 Dodano załącznik: U C H W A Ł A NR XIV/127/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011 roku w sprawie : wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie. (Uchwała_Nr_14,127,11_-_wybory_ławnik Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa