Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIV/128/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011r. w sprawie: powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie.

UCHWAŁA NR XIV/128/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia  27 października 2011r.

 

 

w sprawie: powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie.

 

 

            Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada o muzeach (t.j.: Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) oraz § 11 Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie (Dz. Urz. Lubus. 2005 r. Nr 1, poz. 7), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

            Powołuje się Radę Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie w składzie:

1. Barbara Ratajewska

2. Marek Wróbel

3. Aleksander Wilecki

4. Zdzisław Wiśniewski

5. Jolanta Pawłowska

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 


Data publikacji: 2011-11-07 09:19:52 (580 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:21:42 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIV/128/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011r. w sprawie: powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie. (Uchwała_Nr_14,128,11_-_powołanie_Rady_Muzeum[2790x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa