Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIV/135/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/81/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu

UCHWAŁA NR XIV/135/11

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia  27 października 2011r.

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/81/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w
                   sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

                                                                       §1

 

W Uchwale Nr IX/81/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:                                                             

 

„2. Zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Wschowa, ul. Wolsztyńska”.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn


Data publikacji: 2011-11-07 09:31:09 (520 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:32:12 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIV/135/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/81/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Wojewó Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa