Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIV/139/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011 – 2018

 

UCHWAŁA NR  XIV/139/11

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 27 października  2011 roku

 

w sprawie:  zmiany  Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata   2011 – 2018.

 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.) Rada  Miejska  we Wschowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata   2011 – 2018  - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”  otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej  uchwały.

2.  Załącznik   Nr 2 do Uchwały Nr  IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata   2011 – 2018  - „Wykaz  przedsięwzięć do WPF”  otrzymuje brzmienie jak  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                      

 

 

 

                          

             Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej we Wschowie

 

                                                                                              Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 


UCHWAŁA NR XIV/139/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011 – 2018
Rozmiar: 40.00 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:41:07
Ilość pobrań: 191
Załącznik Nr 1
Rozmiar: 160.29 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:41:28
Ilość pobrań: 190
Załącznik Nr 2 - 1
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:41:46
Ilość pobrań: 186
Załącznik Nr 2 - 2
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:42:06
Ilość pobrań: 167
Załącznik Nr 2 - 3
Rozmiar: 23.00 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:42:25
Ilość pobrań: 180
Załącznik Nr 2 - 4
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:42:42
Ilość pobrań: 189
Załącznik Nr 2 - 5
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:43:02
Ilość pobrań: 170
Załącznik Nr 2 - 6
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:43:22
Ilość pobrań: 182
Załącznik Nr 2 - 7
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:43:48
Ilość pobrań: 199
Załącznik Nr 2 - 8
Rozmiar: 22.50 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:44:11
Ilość pobrań: 190
Załącznik Nr 2 - 9
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:44:32
Ilość pobrań: 173
Załącznik Nr 2 - 10
Rozmiar: 19.00 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:44:50
Ilość pobrań: 163
Załącznik Nr 2 - 11
Rozmiar: 23.50 KB
Data publikacji: 2011-11-07 09:45:33
Ilość pobrań: 181

Data publikacji: 2011-11-07 09:40:22 (647 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 09:41:07 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIV/139/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011 – 2018 (Uchwała_Nr_14,139,1 Marcin Malanowski
2011-11-07 09:41:28 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 (Uchwała_Nr_14,139,11_-_Załącznik_Nr_1[2801x2].pdf) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:41:46 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 1 (Uchwała_Nr_14,139,11_-_Załącznik_Nr_2_-_1[2801x3].xls) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:42:06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 2 (Uchwała_Nr_14,139,11_-_Załącznik_Nr_2_-_2[2801x4].xls) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:42:25 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 3 (Uchwała_Nr_14,139,11_-_Załącznik_Nr_2_-_3[2801x5].xls) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:42:42 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 4 (Uchwała_Nr_14,139,11_-_Załącznik_Nr_2_-_4[2801x6].xls) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:43:03 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 5 (Uchwała_Nr_14,139,11_-_Załącznik_Nr_2_-_5[2801x7].xls) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:43:22 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 6 (Uchwała_Nr_14,139,11_-_Załącznik_Nr_2_-_6[2801x8].xls) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:43:48 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 7 (Uchwała_Nr_14,139,11_-_Załącznik_Nr_2_-_7[2801x9].xls) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:44:11 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 8 (Uchwała_Nr_14,139,11_-_Załącznik_Nr_2_-_8[2801x10].xls) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:44:32 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 9 (Uchwała_Nr_14,139,11_-_Załącznik_Nr_2_-_9[2801x11].xls) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:44:50 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 10 (Uchwała_Nr_14,139,11_-_Załącznik_Nr_2_-_10[2801x12].xls) Marcin Malanowski
2011-11-07 09:45:33 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 - 11 (Uchwała_Nr_14,139,11_-_Załącznik_Nr_2_-_11[2801x13].xls) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa