Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XV/155/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR  XV/155/11

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 24 listopada 2011 roku

 

w sprawie: zmiany  Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata   2011 – 2018.

 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.) Rada  Miejska  we Wschowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata   2011 – 2018  - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej  uchwały.

2.  Załącznik   Nr 2 do Uchwały Nr  IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata   2011 – 2018  - „Wykaz  przedsięwzięć do WPF”  otrzymuje brzmienie jak  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                      

 

 

 

                          

             Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej we Wschowie

 

                                                                                              Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 


wpf
Rozmiar: 159.94 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:57:15
Ilość pobrań: 174
WPF - 1
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:57:39
Ilość pobrań: 179
WPF - 2
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:58:07
Ilość pobrań: 158
WPF - 3
Rozmiar: 23.00 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:58:29
Ilość pobrań: 190
WPF - 4
Rozmiar: 20.00 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:58:48
Ilość pobrań: 147
WPF - 5
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:59:10
Ilość pobrań: 155
WPF - 6
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:59:26
Ilość pobrań: 167
WPF - 7
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 11:59:43
Ilość pobrań: 193
WPF - 8
Rozmiar: 22.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:00:29
Ilość pobrań: 168
WPF - 9
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:00:46
Ilość pobrań: 167
WPF - 10
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:01:22
Ilość pobrań: 173
WPF - 11
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:01:39
Ilość pobrań: 175

Data publikacji: 2012-02-07 11:56:33 (601 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-02-07 11:57:15 Dodano załącznik: wpf (Uchwała_Nr_15,155,11_-_Załącznik_Nr_1_-_wpf[3078x1].pdf) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:57:39 Dodano załącznik: WPF - 1 (Uchwała_Nr_15,155,11_-_Załącznik_Nr_2_WPF_-_1[3078x2].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:58:07 Dodano załącznik: WPF - 2 (Uchwała_Nr_15,155,11_-_Załącznik_Nr_2_WPF_-_2[3078x3].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:58:29 Dodano załącznik: WPF - 3 (Uchwała_Nr_15,155,11_-_Załącznik_Nr_2_WPF_-_3[3078x4].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:58:48 Dodano załącznik: WPF - 4 (Uchwała_Nr_15,155,11_-_Załącznik_Nr_2_WPF_-_4[3078x5].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:59:10 Dodano załącznik: WPF - 5 (Uchwała_Nr_15,155,11_-_Załącznik_Nr_2_WPF_-_5[3078x6].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:59:26 Dodano załącznik: WPF - 6 (Uchwała_Nr_15,155,11_-_Załącznik_Nr_2_WPF_-_6[3078x7].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 11:59:43 Dodano załącznik: WPF - 7 (Uchwała_Nr_15,155,11_-_Załącznik_Nr_2_WPF_-_7[3078x8].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:00:29 Dodano załącznik: WPF - 8 (Uchwała_Nr_15,155,11_-_Załącznik_Nr_2_WPF_-_8[3078x9].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:00:46 Dodano załącznik: WPF - 9 (Uchwała_Nr_15,155,11_-_Załącznik_Nr_2_WPF_-_9[3078x10].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:01:22 Dodano załącznik: WPF - 10 (Uchwała_Nr_15,155,11_-_Załącznik_Nr_2_WPF_-_10[3078x11].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:01:39 Dodano załącznik: WPF - 11 (Uchwała_Nr_15,155,11_-_Załącznik_Nr_2_WPF_-_11[3078x12].xls) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa