Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVI/160/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011r.

UCHWAŁA NR XVI/160/11

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 29 grudnia 2011r.

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia   
                   umowy najmu.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 943/5, obręb Wschowa z przeznaczeniem na poprawę warunków funkcjonowania nieruchomości stanowiącej własność Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 5 we Wschowie na czas nieokreślony.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                            Rady  Miejskiej

 

 

                                                                                                          Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data publikacji: 2012-02-07 12:11:38 (559 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa