Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVI/163/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku

     UCHWAŁA NR   XVI/163/11

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje.

 

§ 1

 

W uchwale Nr IV/24/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok dokonuje się następujących zmian:

 

1.      W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.      W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3.      W załączniku Nr 6 „Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2011 rok ” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

4.      W załączniku Nr 7 „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

5.      W załączniku Nr 8 „Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2011 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

6.      W załączniku Nr 9 „Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok

( poza  funduszem sołeckim)” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

7.   W załączniku Nr 10 „Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

8.  W załączniku Nr 11 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§  2

 

Planowane po zmianach:

1.      Dochody stanowią  kwotę 57 310 714,00 zł.

            1.1  Dochody bieżące stanowią kwotę 51 609 100,00 zł.

            1.2  Dochody majątkowe stanowią kwotę 5 701 614,00 zł.

2. Wydatki stanowią  kwotę 67 514 675,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 53 346 085,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę  14 168 590,00 zł.

 

 

             § 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej we Wschowie

 

              Franciszek Baśczyn

 


dochody
Rozmiar: 109.97 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:15:08
Ilość pobrań: 181
wydatki
Rozmiar: 232.53 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:15:32
Ilość pobrań: 215
wydatki majątkowe
Rozmiar: 154.86 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:16:00
Ilość pobrań: 183
dotacje dla jedn. sektora fin. publ
Rozmiar: 23.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:16:33
Ilość pobrań: 194
dotacje dla j. s. fin.publ
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:16:56
Ilość pobrań: 192
rachunek dochodów oświatowych
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2012-02-07 12:17:20
Ilość pobrań: 175
wydatki sołectw
Rozmiar: 34.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:17:44
Ilość pobrań: 188
fundusz sołecki
Rozmiar: 36.00 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:18:13
Ilość pobrań: 221

Data publikacji: 2012-02-07 12:14:19 (563 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-02-07 12:15:08 Dodano załącznik: dochody (Uchwała_Nr_16,163,11_-_Zał±cznik_Nr_1_-_dochody[3086x1].pdf) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:15:32 Dodano załącznik: wydatki (Uchwała_Nr_16,163,11_-_Zał±cznik_Nr_2_-_wydatki[3086x2].pdf) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:16:00 Dodano załącznik: wydatki majątkowe (Uchwała_Nr_16,163,11_-_Zał±cznik_Nr_8_-_wydatki_maj±tkowe[3086x3].pdf) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:16:33 Dodano załącznik: dotacje dla jedn. sektora fin. publ (Uchwała_Nr_16,163,11_-_Załącznik_Nr_3_-_dotacje_dla_jedn[3086x4].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:16:57 Dodano załącznik: dotacje dla j. s. fin.publ (Uchwała_Nr_16,163,11_-_Załącznik_Nr_4_-_dotacje_dla_j[3086x5].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:17:20 Dodano załącznik: rachunek dochodów oświatowych (Uchwała_Nr_16,163,11_-_Załącznik_Nr_5_-_rachunek_dochod Marcin Malanowski
2012-02-07 12:17:44 Dodano załącznik: wydatki sołectw (Uchwała_Nr_16,163,11_-_Załącznik_Nr_6_-_wydatki_sołectw[3086x7].xls) Marcin Malanowski
2012-02-07 12:18:13 Dodano załącznik: fundusz sołecki (Uchwała_Nr_16,163,11_-_Załącznik_Nr_7_-_fundusz_sołecki[3086x8].xls) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa