Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVI/165/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA  NR  XVI/165/11

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia  29 grudnia 2011 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity– Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4  i  5  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

                                                              § 1

 

 

  1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 określając kwoty i ostateczne terminy dokonania tych wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

 

 

 

                                                              § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                         Rady Miejskiej

 

 

Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 


wykaz wydatków niewygasających
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2012-02-07 12:29:36
Ilość pobrań: 174
plan finansowy
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2012-02-07 12:29:59
Ilość pobrań: 216

Data publikacji: 2012-02-07 12:28:29 (551 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-02-07 12:29:36 Dodano załącznik: wykaz wydatków niewygasających (Uchwała_Nr_16,165,11_-_Załącznik_Nr_1_-_wykaz_wydatk Marcin Malanowski
2012-02-07 12:29:59 Dodano załącznik: plan finansowy (Uchwała_Nr_16,165,11_-_Załącznik_Nr_2_-_plan_finansowy[3088x2].xls) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa