Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVII/179/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy

                                                                    UCHWAŁA NR  XVII/179/12

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 26 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2012 – 2021.

 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.) Rada  Miejska  we Wschowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2012 – 2021 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/167/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2012 – 2021 - „Wykaz  przedsięwzięć ” otrzymuje brzmienie jak  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                      

 

 

 

                          

             Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej we Wschowie

 

                                                                                              Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 


Uchwała Nr 17,179,12 - zmiana WPF na 2012
Rozmiar: 40.00 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:28:18
Ilość pobrań: 156
Uchwała Nr 17,179,12 - Załącznik Nr 1 - wpf
Rozmiar: 190.00 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:28:47
Ilość pobrań: 154
Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 1
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:29:28
Ilość pobrań: 158
Uchwała Nr 17,179 ,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 2
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:30:01
Ilość pobrań: 158
Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 3
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:30:34
Ilość pobrań: 155
Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 4
Rozmiar: 20.00 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:30:59
Ilość pobrań: 160
Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 5
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:31:26
Ilość pobrań: 142
Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 6
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:31:52
Ilość pobrań: 152
Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 7
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:32:19
Ilość pobrań: 144
Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 8
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:32:59
Ilość pobrań: 139
Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 9
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:33:24
Ilość pobrań: 148
Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 10
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:33:56
Ilość pobrań: 141
Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 11
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:34:30
Ilość pobrań: 153

Data publikacji: 2012-12-05 10:26:46 (494 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-05 10:28:18 Dodano załącznik: Uchwała Nr 17,179,12 - zmiana WPF na 2012 (Uchwala_Nr_17,179,12_-_zmiana_WPF_na_2012[3694x1].doc) Marcin Malanowski
2012-12-05 10:28:47 Dodano załącznik: Uchwała Nr 17,179,12 - Załącznik Nr 1 - wpf (Uchwala_Nr_17,179,12_-_Zalacznik__Nr_1_-_wpf[3694x2].pdf) Marcin Malanowski
2012-12-05 10:29:28 Dodano załącznik: Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 1 (Uchwala_Nr_17,179,12_-_WPF_-_Zalacznik_Nr_2_-_1[3694x3].xls) Marcin Malanowski
2012-12-05 10:30:01 Dodano załącznik: Uchwała Nr 17,179 ,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 2 (Uchwala_Nr_17,179_,12_-_WPF_-_Zalacznik_Nr_2_-_2[3694x4].xls) Marcin Malanowski
2012-12-05 10:30:34 Dodano załącznik: Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 3 (Uchwala_Nr_17,179,12_-_WPF_-_Zalacdznik_Nr_2_-_3[3694x5].xls) Marcin Malanowski
2012-12-05 10:30:59 Dodano załącznik: Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 4 (Uchwala_Nr_17,179,12_-_WPF_-_Zalacznik_Nr_2_-_4[3694x6].xls) Marcin Malanowski
2012-12-05 10:31:26 Dodano załącznik: Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 5 (Uchwala_Nr_17,179,12_-_WPF_-_Zalacznik_Nr_2_-_5[3694x7].xls) Marcin Malanowski
2012-12-05 10:31:52 Dodano załącznik: Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 6 (Uchwala_Nr_17,179,12_-_WPF_-_Zalacznik_Nr_2_-_6[3694x8].xls) Marcin Malanowski
2012-12-05 10:32:19 Dodano załącznik: Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 7 (Uchwala_Nr_17,179,12_-_WPF_-_Zalacznik_Nr_2_-_7[3694x9].xls) Marcin Malanowski
2012-12-05 10:32:59 Dodano załącznik: Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 8 (Uchwala_Nr_17,179,12_-_WPF_-_Zalacznik_Nr_2_-_8[3694x10].xls) Marcin Malanowski
2012-12-05 10:33:24 Dodano załącznik: Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 9 (Uchwala_Nr_17,179,12_-_WPF_-_Zalacznik_Nr_2_-_9[3694x11].xls) Marcin Malanowski
2012-12-05 10:33:56 Dodano załącznik: Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 10 (Uchwala_Nr_17,179,12_-_WPF_-_Zalacznik_Nr_2_-_10[3694x12].xls) Marcin Malanowski
2012-12-05 10:34:30 Dodano załącznik: Uchwała Nr 17,179,12 - WPF - Załącznik Nr 2 - 11 (Uchwala_Nr_17,179,12_-_WPF_-_Zalacznik_Nr_2_-_11[3694x13].xls) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa