Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVIII/181/12 ADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: powołania i określenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej we Wschowie.

 

 

 

UCHWAŁA NR XVIII/181/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 23 lutego 2012r.

 

 

 

w sprawie: powołania i określenia składu osobowego  doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej we Wschowie.

 

 

 

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z §16 ust. 3 Statutu Gminy Wschowa (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2004r. Nr 9, poz. 158)  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§  1

 

 

Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Miejskiej do opracowania zmian Statutu Gminy Wschowa w składzie:

 

  1. Baśczyn Franciszek
  2. Pawłowska Jolanta
  3. Mazur Zdzisław
  4. Czopek Krzysztof
  5. Drzewiecki Włodzimierz
  6. Kowalczyk Jacek

 

§  2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 


Uchwała Nr 18,181,12 - komisja statutowa
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:43:21
Ilość pobrań: 204

Data publikacji: 2012-12-05 10:41:48 (503 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-05 10:43:21 Dodano załącznik: Uchwała Nr 18,181,12 - komisja statutowa (Uchwala_Nr_18,181,12_-_komisja_statutowa[3698x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa