Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XVIII/182/ 12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych

 

 

U C H W A Ł A   NR  XVIII/182/ 12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 23 lutego 2012r.

 

w sprawie:  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich          

                    obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wschowa                    

                    publicznych przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania  

                    przedszkolnego przy szkołach podstawowych. 

 

Na podstawie art. 14a ust 1 i ust. 1a oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie  uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa. Sieć szkół stanowią:

-    Gimnazjum Nr 1 we Wschowie

-    Gimnazjum Nr 2 we Wschowie

-    Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie

-    Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie

-    Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni obejmująca oddział przedszkolny

-    Szkoła Podstawowa w Lginiu obejmująca oddział przedszkolny i punkt przedszkolny

-    Szkoła Podstawowa w Siedlnicy obejmująca oddział przedszkolny i punkt przedszkolny

-    Szkoła Podstawowa w Konradowie obejmująca oddział przedszkolny

-    Szkoła Podstawowa w Łysinach obejmująca oddział przedszkolny.

§ 2.

Ustala się granice obwodów szkół, o których mowa w § 1:

1. Obwód Gimnazjum Nr 1 we Wschowie obejmuje:

     -  obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie.

2. Obwód Gimnazjum Nr 2 we Wschowie obejmuje:

     - obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie

     - obwód Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni

    - obwód Szkoły Podstawowej w Siedlnicy

     - obwód Szkoły Podstawowej w Konradowie

     - obwód Szkoły Podstawowej w Łysinach

     - obwód Szkoły Podstawowej w Lginiu.

3. Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie należą ulice: Lipowa, Matejki, Nowa, Kolejowa, Garbarska, Powstańców Wielkopolskich, Generała Bema, Klasztorna, Kuśnierska, Poprzeczna, Łąkowa, Obrońców Warszawy, Herbergera, Głogowska, Arcybiskupa Stablewskiego, Ratuszowa, Kościelna, Pl. Farny, Dworcowa, Towarowa, Mickiewicza, Pl. Zamkowy, Kazimierza Wielkiego, Łazienna, Bohaterów Westerplatte, Konradowska, Sportowa, Żwirki i Wigóry, Strzelecka, Moniuszki, Pocztowa, Rynek, Kilińskiego, Rzeźnicka, Wałowa, Przemysłowa, Ks. Józefa Rogalińskiego, Zielony Rynek, Zielona, Czarna, Kasztanowa, Gospody, Kopernika, 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Głowackiego, Chopina, Pl. Kosynierów, Pl. Ćwiczeń, Ks.Kostki, Staroleszczyńska, Lwia, Kurpińskiego, Nowopolna, Krótka, Okrężna, Szymanowskiego, Osadnicza, Ogińskiego, Wieniawskiego, Al. Konstytucji 3 Maja, Al. PCK, Słoneczna z miasta Wschowy oraz miejscowości Łęgoń, Olbrachcice i Przyczyna Dolna z gminy Wschowa.

4. Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie należą ulice: 17 Pułku Ułanów, Berwińskiego, Podgórna, Polna, Piłsudskiego, Niepodległości, Działkowa, Zakątek Kamienny, Strażacka, Paderewskiego, Parkowa, Reymonta, Cicha, Pl. Grunwaldu, Daszyńskiego, Jasna, Kościuszki, Kamienna, Nowy Rynek, Ogrodowa, Boczna, Rzemieślnicza, Sadowa, Starowiejska, Tylna, Pusta, Targowa, Wesoła, Wąska, Wolności, Wolsztyńska, Zacisze, Czereśniowa, Modrzewiowa, Osiedle, Konopnickiej, Orzechowa, Wiśniowa, Jabłoniowa, Morelowa, Słowackiego, Sienkiewicza, Kraszewskiego, Władysława Sikorskiego, Prusa, Os. Jagiellonów, 31-Stycznia, Nowe Ogrody, Jagiellońska, Zygmunta Starego, Królowej Jadwigi, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Garncarska, Jagodowa, Jałowcowa, Jeżynowa, Jodłowa, Bukowa, Akacjowa, Jarzębinowa, Magnoliowa, Wierzbowa, Solna, Sosnowa, Świerkowa, Leszczynowa, Klonowa, Leśna, Malinowa, Węgierska z Miasta Wschowy oraz miejscowości Nowa Wieś, Buczyna, Nowe Ogrody, Przyczyna Górna z Gminy Wschowa.

5. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni należą miejscowości Osowa Sień, Dębowa Łęka i Wincentowo z gminy Wschowa.

6.  Do obwodu Szkoły Podstawowej w Lginiu należą miejscowości Lgiń, Hetmanice,                         przysiółek Kluczewo i Mały Bór  gminy Wschowa.

7. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Siedlnicy należą miejscowości Siedlnica i Czarlejewo z gminy Wschowa.

8. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Konradowie należą miejscowości Konradowo                       i Kandlewo z gminy Wschowa.

9. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Łysinach należą miejscowości Łysiny, Tylewice, Wygnańczyce i przysiółek Pszczółkowo z gminy Wschowa.

 

§ 3.

Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Wschowa publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych: 

1.  Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Wschowie

2.  Samorządowe Przedszkole Nr 3 we Wschowie

3.  Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie

4.  Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni

5. Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lginiu

6. Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Siedlnicy

7. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Konradowie

8. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łysinach.

 

§ 4.

Tracą moc uchwały:

1.      Uchwała Nr XXX/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie  ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Radę Miasta i Gminy Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów,

2.      Uchwała Nr XIII/148/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXI/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Radę Miasta i Gminy Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów,

3.      Uchwała Nr XXV/210/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001r.              w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów,

4.      Uchwała Nr XXIX/235/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008 r.                  w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów.

5.      Uchwała Nr XXIII/258/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 grudnia 2004 r.                       w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

 

                                                                                                      Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie :  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich  obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wschowa  publicznych przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych. 

 

Zgodnie z art. 14a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a dodatkowo rada może uzupełnić sieć tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego jaką są punkty przedszkolne, funkcjonujące obecnie w gminie. Natomiast na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, rada gminy ustala plan sieci oraz określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.   

W związku z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie nadawania nazw nowym ulicom we Wschowie (np. Bukowa, Akacjowa, Jarzębinowa, Magnoliowa, Wierzbowa, a ostatnio Węgierska)  wymagane jest ponowne ustalenie sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Należy również nadmienić, że ustawa o systemie oświaty powierzyła w art. 14b ust. 2 i art 19 ust. 1 kontrolę spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektorom publicznych szkół podstawowych, w związku z czym niezbędne jest przyporządkowanie nowych ulic we Wschowie do obwodów szkół publicznych, których dyrektorzy prowadzą księgi ewidencji spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego. W świetle zapisu art 16 ust. 5 ustawy o systemie oświaty obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych, a rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. Wobec powyższego, zgodnie z art 14b ust. 3 i art 16 ust. 6 ustawy o systemie oświaty dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych oraz dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddziały przedszkolne są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej w obwodzie której uczeń mieszka o przyjęciu ucznia do szkoły oraz informować go o spełnianiu przez dzieci obowiązku przedszkolnego i spełnianiu przez uczniów obowiązku szkolnego. 

 

 

 

Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. zm.) uchylono w art. 17 dotychczasowy ust. 6, przewidujący swoistą "prewencyjną kontrolę legalności", wykonywaną przez kuratora oświaty właściwego, w ramach procedury opiniowania uchwały w sprawie planu sieci szkolnej. Zniesiono zatem wymaganie uzyskania pozytywnej opinii przed ustaleniem planu sieci szkolnej, gdyż kuratorzy oświaty utracili bezwzględnie kompetencję do wydawania opinii,              o której mowa.

 

 

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie :  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich  obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wschowa  publicznych przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.  

 

 

 

 

Opracowała:

Barbara Nowak – Główny specjalista ds. oświaty

 

 

 

 


Uchwała Nr 18,182,12 - sieć szkół.doc
Rozmiar: 49.50 KB
Data publikacji: 2012-12-05 10:50:17
Ilość pobrań: 996

Data publikacji: 2012-12-05 10:48:03 (710 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-05 10:50:17 Dodano załącznik: Uchwała Nr 18,182,12 - sieć szkół.doc (Uchwala_Nr_18,182,12_-_siec_szkol[3699x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa