Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVIII/185/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

UCHWAŁA  NR XVIII/185/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 23 lutego 2012 roku

 

w sprawie: pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.), w związku z art.34 ust.6 i art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, z późn.zm.),  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych i wyraża   się zgodę na ich zbycie najemcom tych lokali położonych  we Wschowie:

 

  1. przy ul.Rynek 16/ul.Ratuszowa 1;
  2. przy ul.Boh.Westerplatte 19;
  3. przy ul.Moniuszki 4;
  4. przy ul.Daszyńskiego 3;
  5. przy ul.Ks.A.Kostki 10.

§ 2

 

Wyraża się zgodę na obniżenie bonifikaty do 5% ceny sprzedaży lokali użytkowych, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 4,  położonych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

§ 3

 

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                            Rady Miejskiej

 

                                                                                        Franciszek  Baśczyn

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały

w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych

 

 

Rada Miejska we Wschowie w dniu 30 grudnia 2009 roku podjęła Uchwałę Nr XLV/367/09

w sprawie: pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

Uchwała obowiązywała w latach 2010-2011.

Najemcy lokali wymienionych w § 1 złożyli  wnioski w terminie  ustalonym przy realizacji  uchwały z 2009r. lecz nie zdążyli ich wykupić do końca 2011 roku i w dalszym ciągu są zainteresowani ich nabyciem.

Z powodu podtrzymywania wniosków o nabycie przez  dotychczasowych najemców lokali użytkowych wymienionych w § 1 - proponuje się przedłużenie możliwości wykupu do końca bieżącego roku - dla 5-u wymienionych lokali.

Warunki obowiązujące przy wykupie wymienionych w projekcie uchwały lokali są takie same - jak ustalone w uchwale Rady Miejskiej we Wschowie Nr XLV/367/09 z dnia 30.12.2009r.

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka -Wydział GIN

09.02.2012r.

 


Uchwała Nr 18,185,12 - pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2012-12-05 14:27:42
Ilość pobrań: 264

Data publikacji: 2012-12-05 11:06:56 (645 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-05 14:27:42 Dodano załącznik: Uchwała Nr 18,185,12 - pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych (Uchwala_Nr_18,185,12_-_pierwszenstwo_w_nabywaniu_lokali_uzytkowych[3702x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa