Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIX/190/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania

UCHWAŁA NR XIX/190/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia  29 marca 2012r.

 

 

 

 

 

w  sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie  ustalenia   we Wschowie strefy  płatnego  parkowania,  wysokości stawek opłat  za  parkowanie,  wysokości  stawek  opłaty  dodatkowej  oraz  sposobu ich pobierania.

 

 

Na  podstawie    art.  13b  ust.  3  i  4  oraz  13f  ust.  2  ustawy  z  dnia  21  marca  1985  r.  o

drogach publicznych  (tj.  Dz. U.  z  2007r.  Nr  19,  poz.115,  Nr  23,  poz.  136 i Nr 192, poz.1381, z 2008r.Nr 54, poz. 326,  Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100  i 101, Nr 86 poz.720, Nr 168 poz.1323, z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011r. Nr 5 poz. 13 oraz Nr 159 poz. 945),  Rada  Miejska we Wschowie uchwala się, co następuje:

 

§  1

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie  ustalenia   we Wschowie strefy  płatnego  parkowania,  wysokości stawek opłat  za  parkowanie,  wysokości  stawek  opłaty  dodatkowej  oraz  sposobu ich pobierania, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmin y Wschowa.

§  3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XIX/190/12

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 29 marca 2012r.

 

 

Strefę Płatnego Parkowania w mieście Wschowa ustala się na następujących drogach publicznych:

 

1.      ul. Rynek

2.      ul. Westerplatte do ul. Pocztowej

3.      ul. Pocztowa

4.      ul. Strażacka

5.      ul. Daszyńskiego do ul. Gospody

6.      ul. Nowa

7.      ul. Garbarska

8.      ul. Poprzeczna     

9.      ul. Łazienna

10.  ul. Niepodległości

11.  ul. Ratuszowa

12.  Rogalińskiego- wjazd od ulicy Westerplatte zgodnie z organizacją ruchu

13.  Herbergera-  wjazd od ulicy Westerplatte zgodnie z organizacją ruchu

14.  Plac Zamkowy

15.  ul. Kilińskiego

16.  Powstańców Wlkp.

17.  Plac Farny

18.  ul. Ks. A. Kostki

19.  ul. T.Kościuszki – od ulicy Wolsztyńskiej do ulicy Pustej

20.       ul. Lipowa – od ulicy Głogowskiej do ulicy Jana Matejki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 do projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie  ustalenia   we Wschowie strefy  płatnego  parkowania,  wysokości stawek opłat  za  parkowanie,  wysokości  stawek  opłaty  dodatkowej  oraz  sposobu ich pobierania.

 

 

W związku z zmianą organizacji ruchu w centrum Miasta Wschowy pojawiła się możliwość wprowadzenia strefy płatnego parkowania na ulicach, które nie były objęte uchwałą w sprawie  ustalenia   we Wschowie strefy  płatnego  parkowania,  wysokości stawek opłat  za  parkowanie,  wysokości  stawek  opłaty  dodatkowej  oraz  sposobu ich pobierania.

 

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie projektu uchwały.

 

 

 

 

Opracował:

Witold Skorupiński- Komendant Straży Miejskiej

 

 

 


Zm. Uchwaly Nr XXXVIII,306,09 Strefa Parkowania
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 2012-12-17 16:29:16
Ilość pobrań: 226

Data publikacji: 2012-12-17 16:27:53 (496 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-17 16:29:16 Dodano załącznik: Zm. Uchwaly Nr XXXVIII,306,09 Strefa Parkowania (Uchwala_Nr_19,190,12_-_zm[3713x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa