Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIX/196/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XIX/196/12

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 marca 2012r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
                     fundusz sołecki.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r.         o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 ze zm.), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy we Wschowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 


 

Uzasadnienie do projektu Uchwały XIX/   /11 z dnia 29 marca 2012r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.), która mówi w art.1 pkt 1, iż Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu                     w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

 

 

Sporządził :

Pełnomocnik Burmistrza

ds. Profilaktyki i Młodzieży

Krzysztof Rękoś

 

 


F-sz sołecki wyodrębnienie w budżecie na 2013
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2012-12-18 08:49:56
Ilość pobrań: 201

Data publikacji: 2012-12-18 08:48:27 (530 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-18 08:49:56 Dodano załącznik: F-sz sołecki wyodrębnienie w budżecie na 2013 (Uchwala_Nr_19,196,12_-_f-sz_solecki_wyodrebnienie_w_budzecie_na_2013[3719x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa