Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XX/200/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.

 

UCHWAŁA NR XX/200/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

 

 

w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.

 

 

Na podstawie art.19 ust.1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek
7 radnych, w wyniku tajnego głosowania, Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Odwołuje się radnego Krzysztofa Czopka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

Uzasadnienie

do projektu  uchwały Nr XX/   /12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie

 

 

Do Rady Miejskiej we Wschowie wpłynął wniosek 7 radnych, o odwołanie radnego Krzysztofa Czopka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.

 

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały.

 

 

Sporządził:

Biuro Rady Miejskiej


Odwołanie Wiceprzewodniczacego Rady
Rozmiar: 24.50 KB
Data publikacji: 2012-12-19 16:33:25
Ilość pobrań: 185

Data publikacji: 2012-12-19 16:32:00 (471 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-19 16:33:25 Dodano załącznik: Odwołanie Wiceprzewodniczacego Rady (Uchwala_Nr_20,200,12_-_odwolanie_Wiceprzewodniczacego_Rady[3724x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa