Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/214/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

 

 

UCHWAŁA NR XXI/214/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 31 maja 2012r.

 

 

 

w sprawie: wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

 

 

 

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn.zm.), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

 

§  1

 

Stwierdza się, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stanisława Kowalczyka wybranego w okręgu wyborczym Nr 3  we Wschowie z listy Nr 15 Komitetu Wyborczego Wyborców  „Porozumienie dla Rozwoju”, na jego miejsce wstępuje kandydat z tej samej listy – Zbigniew Lewandowski, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 

 

§  2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

                                                                                        Franciszek Baśczyn

 

 

 

 


Uchwala Nr 21,214,12 - obsadzenie mandatu z listy nr 15 KWW Porozumienie dla Rozwoju - Z.Lewandowski
Rozmiar: 25.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 12:57:26
Ilość pobrań: 170

Data publikacji: 2013-02-06 12:55:20 (455 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 12:57:26 Dodano załącznik: Uchwala Nr 21,214,12 - obsadzenie mandatu z listy nr 15 KWW Porozumienie dla Rozwoju - Z.Lewandowski (Uchwala_Nr_21,214,12_-_obsadzenie_mandatu_z_listy_nr_15_KWW_Porozumienie_dla_Rozwoju_-_Z[3764x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa