Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/215/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2011 rok.

UCHWAŁA NR  XXI/215/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

    z dnia 31 maja 2012r.

 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2011 rok.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje.

 

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się:

1. Sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Wschowa za 2011 rok.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2011 rok.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwały Nr XXI/     /12 Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 31 maja 2012 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2011 rok.

 

 

 

                         Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

                       

W związku z powyższym przedstawia się projekt w/w uchwały.

 

 

 

 

 

                     Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa

                     Wschowa, dnia 21 maja 2012

 

 

 


Uchwala Nr 21,215,12 - zatwierdzenie sprawozdan fin. i z wykon.budzetu za 2011
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 12:58:54
Ilość pobrań: 157

Data publikacji: 2013-02-06 12:58:02 (469 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 12:58:54 Dodano załącznik: Uchwala Nr 21,215,12 - zatwierdzenie sprawozdan fin. i z wykon.budzetu za 2011 (Uchwala_Nr_21,215,12_-_zatwierdzenie_sprawozdan_fin[3765x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa