Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/216/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2011 rok.

UCHWAŁA NR XXI/216/12

 

RADY  MIEJSKIEJ WE  WSCHOWIE

z  dnia  31 maja 2012r.

 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2011 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591. z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)  Rada Miejska we Wschowie  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po zapoznaniu się ze:

1.      sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2011 rok,

2.      sprawozdaniem finansowym,

3.      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,

4.      informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Wschowa,

5.      stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

 

udziela się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn


Uchwala Nr 21,216,12 - udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2011r.
Rozmiar: 25.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 13:00:07
Ilość pobrań: 154

Data publikacji: 2013-02-06 12:59:21 (436 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 13:00:07 Dodano załącznik: Uchwala Nr 21,216,12 - udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2011r. (Uchwala_Nr_21,216,12_-_udzielenie_absolutorium_Burmistrzowi_za_2011r[3766x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa