Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/223/2012 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

UCHWAŁA NR XXI/223/2012

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 31 maja 2012r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia
                    2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

 

Na podstawie art.35 oraz 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003 roku                   w sprawie uchwalenia statutów sołectw w jej §1 w załącznikach od nr 1 do nr 15 skreśla się  w §6 w ust. 2 literę d) o brzmieniu:

d) „ustalanie wysokości opłat za wynajmowanie”.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

                                                                                                

                                                                                             

                                                                                             

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do projektu Uchwały XXI/   /12 z dnia 31 maja 2012r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

            W związku z planowanymi remontami sal wiejskich w Gminie Wschowa instytucja udzielająca wsparcia finansowego (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) wymaga podjęcia aktu prawa miejscowego, który będzie określał wysokość stawek czynszu za wynajem mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy.

            W związku z powyższym konieczne jest skreślenie ze statutu sołectw w §1                           w załącznikach od nr 1 do nr 15 litery d) o brzmieniu:

d) „ustalanie wysokości opłat za wynajmowanie”.

 

 

 

Sporządził :

Pełnomocnik Burmistrza

ds. Profilaktyki i Młodzieży

Krzysztof Rękoś

 

 


Uchwala Nr 21,223,12 - zm.Uchwaly Nr 13,168,03 - statuty solectw
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 13:13:39
Ilość pobrań: 186

Data publikacji: 2013-02-06 13:12:42 (481 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 13:13:39 Dodano załącznik: Uchwala Nr 21,223,12 - zm.Uchwaly Nr 13,168,03 - statuty solectw (Uchwala_Nr_21,223,12_-_zm[3773x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa