Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie w roku 2013.

 

 

 

                        UCHWAŁA NR  XXI/231/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia  31 maja 2012 roku

 

 

 

w sprawie:  udzielenia dotacji celowej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie

        w roku 2013.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) w związku art. 28 ust. 3 pkt  2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (tekst jednolity .Dz. U. z 2012r. Nr  poz. 406), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska we Wschowie postanawia udzielić w 2013 roku dotacji celowej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie na zadanie pn. „Zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie w związku ze zmianą siedziby” w  kwocie 460.000 zł,

(słownie: czterysta sześćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100).

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                            Rady Miejskiej

 

   Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 


Uchwala Nr 21,231,12 - udzielenia dotacji dla Biblioteki w 2013 roku
Rozmiar: 39.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 13:33:31
Ilość pobrań: 173

Data publikacji: 2013-02-06 13:32:42 (490 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 13:33:31 Dodano załącznik: Uchwala Nr 21,231,12 - udzielenia dotacji dla Biblioteki w 2013 roku (Uchwala_Nr_21,231,12_-_udzielenia_dotacji_dla_Biblioteki_w_2013_roku[3781x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa