Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/236/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

                       

UCHWAŁA NR XXII/236/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 28 czerwca 2012r.

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 16 grudnia 2010r.
                    w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we
                   Wschowie.

 

 

 

Na podstawie art.18 a  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z § 76 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Wschowa (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2004r. Nr 9, poz. 158 i 159, z 2007r. Nr 127, poz.1731, z 2008r. Nr 73, poz.1193)  Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§  1

 

W Uchwale Nr III/8/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 16 grudnia 2010r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we
Wschowie § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„Powołuje się następujący skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie:

 

1.      Buczek Piotr

2.      Dworkiewicz Andrzej

3.      Kosiński Zbigniew

4.      Kościółko Patryk

5.      Kuppe Czesław

6.      Nikolin Helena

7.      Stocki Roman”.

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn


Uchwala Nr 22,236,12 - zm.Uchwaly Nr III,8,10 w spr.powolania skladu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2013-02-06 13:58:50
Ilość pobrań: 164

Data publikacji: 2013-02-06 13:57:55 (495 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 13:58:50 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,236,12 - zm.Uchwaly Nr III,8,10 w spr.powolania skladu osobowego Komisji Rewizyjnej (Uchwala_Nr_22,236,12_-_zm[3786x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa