Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/240/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały NR XV/147/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Wschowa.

UCHWAŁA NR XXII/240/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały NR XV/147/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
                       24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic     
                       miasta Wschowa.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 3 i  art. 4b ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. nr 86, poz. 943 z późn. zm.)- Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/147/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Wschowa otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                      Przewodniczący

                                                      Rady Miejskiej

 

                                                       Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 

do Uchwały Nr XXII/240/12

Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 28 czerwca 2012r.

 

 

 

Zestawienie gruntów poszczególnych wsi do włączenia do miasta Wschowa

 

LP.

Część obrębu geodezyjnego wsi

Powierzchnia [ha]

Uwagi

1.

Przyczyna Górna

37,22

 

2.

Osowa Sień

48,6119

 

R a z e m:

85,8319

 

 

 

 

 

 

Zestawienie gruntów do włączenia do miasta Wschowa.

 

Obręb Przyczyna Górna -12

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia [ha]

1.

3262/3

37,1650

2.

3262/2

0,0550

R a z e m:

37,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie gruntów do włączenia do miasta Wschowa.

 

Obręb Osowa Sień - 10

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia [ha]

1.

32

0,3100

2.

35

0,8200

3.

34/2

1,7800

5.

34/1

0,3000

6.

33

7,0000

7.

20

1,0100

8.

9

0,3000

9.

10

0,1000

10.

16

0,0600

11.

17

0,4300

12.

11

0,6200

13.

12

0,2200

14.

13

0,2100

15.

14

0,1451

16.

19/4

0,3358

17.

19/5

0,1413

18.

19/6

0,7230

19.

19/7

3,5115

20.

19/8

2,3552

21.

8

8,9900

22.

15

2,1000

23.

18/3

0,3752

24.

18/4

4,6248

25.

18/5

0,7248

26.

18/6

1,1000

27.

18/7

10,3252

R A Z E M:

48,6119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Do Uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XV/147/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Wschowa.

 

 

W dniu 24 listopada 2011 roku została podjęta Uchwała nr XV/147/11 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Wschowa polegająca na włączeniu części obrębu geodezyjnego Przyczyna Górna i części obrębu geodezyjnego Osowa Sień do miasta Wschowa. W załączniku nr 1 do w/w Uchwały w zakresie powierzchni działki o numerze ewidencyjnym 3262/2 mylnie wpisano powierzchnię 0,550 ha. Właściwa powierzchnia to 0,0550 ha. W związku z tym nastąpi zmiana powierzchni całego obrębu geodezyjnego Przyczyna Górna i właściwa powierzchnia wynosi 37,22 ha.

W związku z powyższym nastąpi zmiana powierzchni w tabeli dotyczącej zestawienia gruntów poszczególnych wsi do włączenia do miasta Wschowa w zakresie obrębu geodezyjnego Przyczyna Górna i obrębu geodezyjnego Osowa Sień, która wynosi 85,8319ha.

 

 

 

Sporządził:

Wydział GIN

 


Uchwala Nr 22,240,12 - zm.Uchwaly nr XV,147,11 w spr. przyst. do procedury zmiany granic m.Wschowy
Rozmiar: 58.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:24:20
Ilość pobrań: 159

Data publikacji: 2013-02-06 14:23:19 (600 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:24:20 Dodano załącznik: Uchwala Nr 22,240,12 - zm.Uchwaly nr XV,147,11 w spr. przyst. do procedury zmiany granic m.Wschowy (Uchwala_Nr_22,240,12_-_zm[3790x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa